Vážené dámy a páni,

Dovoľte nám prosím, aby sme Vás – ako spoločníci firmy Schütt, s.r.o. – touto cestou oslovili, stručne predstavili našu spoločnosť,
a aby sme Vám zároveň ponúkli našu spoluprácu.

Všeobecné informácie

Spoločnosť Schütt spol. s r.o. bola založená v roku 1992, sídli na adrese Múzejná 231/6 v meste Dunajská Streda a je zapísaná v Obchodnom registri firiem Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, v vložke číslo: 241/T, IČO podniku: 31425003. Schütt, s.r.o. je vo vlastníctve dvoch spoločníkov, ktorí sú zároveň aj konateľmi firmy. Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne. Naša firma nemá v súčasnosti ani bankové úvery, ani záväzky voči tretím stranám.

V rokoch 1995-2013 bola našim obchodným partnerom firma DFS Dräxlmaier Fahrzeugsysteme GmbH, medzinárodne uznávaná nadnárodná spoločnosť sídliaca v Nemecku, vyrábajúca elektrické systémy a iné produkty pre zvučné nemecké značky Mercedes-Benz, BMW, Audi a Wolkswagen.

Naše výrobné aktivity a skúsenosti

Do roku 2009 sme – v úzkej spolupráci s partnerskou firmou – realizovali montážnu prácu pre automobilový priemysel. V období 1995-2001 sme vyrábali káblové moduly do automobilov značky Mercedes Benz( konrétne do triedy "E"), z ktorých sa v iných závodoch partnera skladali kompletné káblové zväzky do jednotlivých automobilov.

Časť tohto výrobného procesu bola pomerne náročná na poloautomatizovanú technológiu(počítačom riadené rezacie a narážacie stroje). Gro výrobného procesu však bola samotná montáž predpripravených káblov do káblových modulov, ktorá prebiehala na výrobných pásoch a na individuálnych pracovných stoloch. Vzhľadom na prísne výkonnostné a kvalitatívne normy, ako aj na rôznorodosť modulov (naraz sme vyrábali 250-300 typov ) a malé povolené zásoby hotových výrobkov, bola táto výroba náročná na organizáciu ľudskej práce.

Následne sa v roku 2001 zmenil náš výrobný program, prešli sme k výrobe kompletných káblových zväzkov(z káblových modulov vyrábaných v iných závodoch partnerskej firmy) pre značku Audi typ A3. V týchto rokoch sme mali v priemere 1.150 až 1.250 zamestnancov, čím sme boli najväčším zamestnávateľom na Žitnom ostrove.

Charakter výroby káblových zväzkov je veľmi podobný výrobe káblových modulov, je však ešte náročnejšia na manažment výroby. Jedná sa v podstate o kusovú výrobu prebiehajúcu na výrobných pásoch v režime Just-in-Time.

 

Od prijatia elektronickej objednávky špecifikujúcej (každý) konkrétny kus sme na výrobu a po expedíciu káblového zväzku (káblových zväzkov) mali k dispozícii približne 40 až 48 hodín. Skladanie káblových zväzkov bolo v porovnaní s výrobou modulov náročnejšie aj na kvalitu výroby. Keďže naša výstupná kontrola kvality hotových káblových zväzkov bola posledná pred ich zamontovaním do automobilov, prípadné chyby sa ukázali už len v ingolstadtskom závode Audi pri samotnom zamontovaní, alebo dokonca pri výstupnej kontrole kvality hotových automobilov.

Naše výrobné a administratívne priestory

Naša spoločnosť vlastní výrobnú halu vo veľmi dobrom stave, nachádzajúcej sa na okraji centra mesta Dunajská Streda, v blízkosti európskej hlavnej cesty č. E575. V týchto priestoroch – ktoré sú vo všeobecnosti vhodné na využitie v ľahkom priemysle, ale aj na skladové/logistické účely – sa realizovala aj vyššia spomenutá výroba. Ich celková plocha je ca. 18.000m2, z toho cca. 1.800m2 sú kancelárske priestory, a 600m2 sociálne a ostatné priestory. Svetlá výška výrobných priestorov je 7m, nominálna zaťažiteľnosť podlahy je 5.000 kg/m2 na prízemí a na poschodí 1.000 kg/m2. Detailnejšie technické informácie obsahuje tabuľka v prílohe. K našim budovám patrí aj vlastná transformačná stanica, nachadzajúca sa vo vnútri areálu.

Súčasťou hlavnej budovy je aj oddelená časť kancelárskych priestorov. V minulosti v nich boli oddelenia pre prípravu práce (priemyselní inžinieri), logistiku, a niektorí vedúci pracovníci. Okrem týchto kancelárií sú priamo vo výrobných halách vytvorené kancelárie pre kvalitatívny systém a pre riadiacich pracovníkov. Zároveň máme k dispozícii kancelárie aj na rôznych iných miestach budovy, v ktorých sedeli personalistky, účtovníčky, mzdárky, administrátori(vytvorené sú aj oddelené serverové miestnosti).

Naša spoločnosť Vám ponúka vyššie opísanú výrobnú kapacitu. Preferujeme síce ďalší dlhodobý prenájom nášho celého areálu, ale sme otvorení aj na inú formu spolupráce rôzneho druhu a rozsahu. V prílohe tohto listu Vám posielame tabuľku so základnými parametrami a taktiež niekoľko vonkajších a vnútorných fotografií našich priestorov.

Vážené dámy a páni, ďakujeme, že ste nám venovali Váš drahocenný čas. Dúfame, že Vás naša firma zaujala, a v blízkej budúcnosti sa s Vami stretneme aj osobne. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať, či už písomne, telefonicky, alebo aj osobne.

 S pozdravom

Pavel Sitáš Ing.         Ladislav Pöthe